Τρικαλιωτης Α.Ε.

Πωλησεις & Service

Κεντρικό Κατάστημα - Έκθεση:
Μαρίνου Αντύπα 10 T.K. 570 01 - Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 475871
Φαξ: 2310 475427
info@bmw-trikaliotis.gr